Розробники програми

Львівський ІТ Кластер упродовж кількох років розвиває проект «ІТ Expert», який полягає у залученні ІТ-фахівців до навчального процесу як консультантів. Ми вирішили перейти на вищий рівень і залучили найкращих фахівців та оновили весь навчальний план для бакалаврів, починаючи з 1-го курсу.

Знайомтеся з командою розробників нової бакалаврської програми!

Василь Литвин, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж

Розроблена освітня програма BA&DS функціонує в межах спеціальності 124 „Системний аналіз”. Вона базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасних теорій управління, прийняття рішень, методів математичного і комп’ютерного моделювання, методів та технологій бізнес-аналізу та машинного навчання для побудови сучасних програмних систем широкого спектру: техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних, політичних процесів. Тому студенти та випускники цієї програми мають змогу гарно працевлаштуватись.

Вікторія Висоцька, к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри інформаційних систем та мереж з наукової роботи

Здобуття знань за освітньою програмою BA&DS надасть можливість майбутнім фахівцям зі спеціальності 124 „Системний аналіз” працювати у потужних компаніях по всьому світі на досить популярних професіях як Data scientist, Business Analyst, Systems Analyst, Systems Architect, Technical Lead, Sales Manager, Project Manager та Business Information Manager. Освітня програма побудована таким чином, що на перших роках навчання студенти зможуть зорієнтуватися у власних можливостях та здобутих навичках для обрання на останніх роках навчання напряму майбутньої професії під себе серед запропонованих Business Analysis (BA), Data Science (DS) та Business Intelligence (BI). Успіхів у кар’єрному рості та виборі перспективної професії!

Андрій Берко, д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних систем та мереж

Сьогодні ринок праці в ІТ-галузі потребує фахівців, здатних не лише виконувати визначені завдання, а й досліджувати різні предметні області, генерувати нові ідеї, реалізувати інноваційні проекти. Навчальна програма Business Analytics & Data Science розроблена саме для формування таких фахівців – професіоналів нового типу. Основну увагу програми BA&DS спрямовано на розвиток самостійності у пошуку та прийнятті творчих рішень для створення нових ІТ-продуктів. Кожен, хто вибирає навчання за цією програмою, отримує найширші можливості реалізувати себе як творчу та різнобічну особистість, успішного працівника як в ІТ, так і в інших важливих галузях.

Оксана Том’як, Product Manager у 360bound

В кожного фахівця настає момент, коли він розуміє, що заннями і досвідом потрібно ділитися. Оскільки, в Україні жоден вищий навчальний заклад не готує фахівців в галузі бізнес-аналізу, то це було надзвичайно почесно і важливо створити програму такого рівня. В ній ми намагалися включити як і фундаментальні знання, так і найновіші світові практики. Вірю, що це виведе ІТ галузь в Україні на якісно новий рівень та породить інноваційні продукти.

Максим Нечепуренко, Data Scientist у N-iХ

Я займаюся наукою про дані (Data Science). Це розділ інформатики, що вивчає способи обробки даних, що збираються і накопичуються за допомогою комп’ютерів, в корисні людям знання, прогнози, рішення. Наука про дані охоплює як достатньо старі дисципліни – прикладну статистику, аналіз сигналів, прогнозування, розпізнавання образів, так і новіші – комп’ютерний зір, машинне навчання, глибоке навчання, data mining (видобування знань з даних), business intelligence (інтелектуальні системи для бізнесу ).

Сьогодні ми бачимо справжній «бум» Data Science. Це пов’язано з тим, що вже пару десятиліть комп’ютери повсюдно збирають дані. Закономірно постало питання, що з цими даними можна зробити? Яку з них можна отримати користь для бізнесу, виробництва, науки? Не дивно, що фахівці з молодої дисципліни Data Science, які вміють використовувати дані для отримання корисних знань і створення автоматичних систем, зараз дуже затребувані. Чим більше «комп’ютеризованим» буде наше життя, тим більше людей будуть займатися аналізом даних. Це професія майбутнього.

Спеціаліст з аналізу даних завжди працює на стику з якої-небудь іншої областю. Це може бути медицина, геологія, фінанси, зв’язок, транспорт, промислове виробництво, соціологія, маркетинг, та що завгодно! Можна пропрацювати кілька років в одній області і там залишитися, але я спостерігаю протилежну картину. Люди інших професій починають захоплюватися аналізом даних і машинним навчанням, коли бачать, які величезні можливості воно відкриває.

Богдан Бандрівський, куратор навчальної програми BA&DS, Technical Project Manager у Skelia

IT мусить бути одним з двигунів прогресу нашої країні, а ініціатива Львівського ІТ Кластеру допомогти створювати і актуалізувати навчальні програми – це інвестиція в успішне майбутнє нашої країни. Чому саме ця програми – це просто: сучасний світ це світ інформації і хто володіє нею, той володіє світом. А ці напрямки дають можливість “опанувати” інформацію, що на даний момент і в майбутньому буде високо затребувано.