Про програму

Унікальність

На відміну від унітарних спеціальностей, системний аналіз належить до категорії універсальних. Універсальність спеціальності обумовлена унікальною освітньою програмою, що базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії ухвалення рішень і методів математичного і комп’ютерного моделювання, широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних, політичних процесів.

Така освіта дозволяє здійснювати підготовку студентів, що легко адаптуються до роботи в IT компаніях різного рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ державного управління, екологічних і енергетичних об’єктах та багато ін.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах зі врахуванням сьогоднішнього стану системного аналізу; акцент на готовність працювати й набувати навички знань з інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, задач прогнозування, оптимізації, системного аналізу та прийняття рішень, аналізу та синтезу даних і знань тощо.

Навчальний план бакалаврату спеціальності 124 “Системний аналіз” оновлено спільно із Львівським ІТ-кластером.

Мета програми

Забезпечити студентам здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання комплексного аналізу, прогнозування, проектування та ухвалення рішень в складних системах різної природи на основі системної методології математичними методами і програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому.

По завершенню навчання студенти спеціальності «Системний аналіз» будуть досконало володіти сучасними мовами та засобами програмування, а також потужними прикладними програмами, що дозволить з урахуванням прикладної математичної підготовки успішно конкурувати з випускниками інших освітніх напрямів комп’ютерного профілю.